รายชื่อตัวละคร และไอดีที่กระทำผิดกฎกติกาการเล่น
ซึ่งถูกระงับการให้บริการถาวรเกม Cabal Extreme
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

วิธีค้นหาชื่อสามารถกด "Ctrl + F" แล้วกรอกชื่อ ที่ต้องการค้นหา

ข้อมูลรายชื่อไอดีอันเนื่องมาจากการกระทำผิดกฎกติกาการเล่นภายในเกม Cabal Extreme ซึ่งถูกดำเนินการระงับการให้บริการถาวร (แบนไอดี)
ในข้อหาละเมิดกฎลักลอบใช้งานโปรแกรมช่วยเล่น และการกระทำผิดอื่นๆ ทั้งนี้ทางบริษัทผู้ให้บริการเกม ไม่มีนโยบายปลดแบนใดๆ ทั้งสิ้น แก่ไอดีที่กระทำผิดทั้งหมด

กฎกติกาการเล่นภายในเกม Cabal Extreme
https://cabal.exe.in.th/news/Terms-of-use

0641**1524 cbm**23 kam**01 ome**42 qmv**mp
adi**01 cbm**24 kam**02 ome**43 qmv**mp
adi**02 chai**t670 kam**03 ome**44 rc**on
adi**03 china**ong02 kam**04 ome**45 rca**n6
adi**04 com**a01 kanya**rk01 Onpr**a17 rkit**dme
aisz**0yo com**a02 kenx**ood orpr**ya56 sata**t48
aisz**4yo com**a03 kenx**ood pach**e55 set**a01
anor**a01 com**a04 key**a01 pack**4110 set**a02
anor**a02 cvok**ywc key**a02 pack**ra03 set**a03
anor**a03 dfsl**twq key**a03 pare**ee04 set**a04
anor**a04 eoe**a01 key**a04 pee**a01 sik**iew
anor**a05 eoe**a02 kitt**ra37 pee**a02 sinpr**orn16
anup**t68 eoe**a03 ko**03 pee**a03 tac**005
aut**enz eoe**a04 ko**09 pee**a04 tana**rn39
autob**z007 epins**gram korsa**sh05 pees**cker tana**f430
autob**z009 eps**09 lgo**gt peest**ker1 tat**e5
autobe**za007 epst**ker markk**sanu pee**a1 tee**a01
ballb**l00yo ery**a01 max094**54412oo permc**i660 tee**a02
ballb**l22yo ery**a02 mmft**dno piay**31ta tee**a03
ballb**l44yo ery**a03 napi**2222 piay**33ta tee**a04
ban**896 ery**a04 naymi**tike1 pitch**pl69 tidh**5541
ban**901 fee**a01 neti**a01 piya**n39 tjaf**iry1
bank**019 fee**a02 neti**a02 plaza**za01 trof**n35
ban**905 fee**a03 neti**a03 plaza**za02 tumj**g07
bee**a01 fee**a04 neti**a04 plaza**za03 ufo**01
bee**a02 fuc**2me newca**lza01 plaza**za04 ufo**03
bee**a03 fuc**5me newca**lza02 plaza**za06 vet**a01
bee**a04 god**a01 newca**lza08 plaza**za07 vet**a02
bet**a01 god**a02 newca**lza09 plaza**za08 vet**a03
bet**a02 god**a03 newca**lza10 plaza**za09 vet**a04
bet**a03 god**a04 nich**a420 plaza**za10 veu**01
bet**a04 goo**11 nonz**125s plazaz**aza18 veu**02
blac**iaro goo**22 obay**cum plazaz**aza19 veu**03
bupi**rp47 goto**a01 ome**09 plazaz**aza20 veu**04
cato**1240 goto**a02 ome**15 plazaz**aza21 vwdr**bsp
cbm**02 goto**a03 ome**17 plazaz**aza22 waris**ra36
cbm**05 goto**a04 ome**18 plazaz**aza23 warra**an14
cbm**08 gqjc**hjk ome**20 plazaz**aza24 wat**a01
cbm**09 hot**a01 ome**22 plazaz**aza25 wat**a02
cbm**10 hot**a02 ome**24 plazaz**aza26 wat**a03
cbm**11 hot**a03 ome**25 plazaz**aza27 wat**a04
cbm**12 hot**a04 ome**26 plazaz**aza28 xgbj**cdy
cbm**13 jass**2cb ome**30 plazaz**aza30 yo**02
cbm**14 kam**020 ome**31 plazaz**aza31 yoyo**001
cbm**15 kam**06 ome**34 plazaz**aza32 yoyo**002
cbm**17 kam**o07 ome**35 plazaz**aza33 yoyo**003
cbm**18 kamria**ong19 ome**36 plazaz**aza34 zkcq**unz
cbm**19 kamt**n01 ome**37 plazaz**aza35 ZUM**018
cbm**20 kamt**n02 ome**39 pornr**ee42  
cbm**21 kamt**n04 ome**40 prem**da12  
cbm**22 kamt**n05 ome**41 qmm**mp  

รายชื่อไอดีที่ถูกแบนและไอดีซีรีย์ที่มีการใช้งานโปรแกรมช่วยเล่น