รายชื่อตัวละคร และไอดีที่กระทำผิดกฎกติกาการเล่น
ซึ่งถูกระงับการให้บริการถาวรเกม Cabal Extreme
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 15 ตุลาคม 2563

วิธีค้นหาชื่อสามารถกด "Ctrl + F" แล้วกรอกชื่อ ที่ต้องการค้นหา

ข้อมูลรายชื่อไอดีอันเนื่องมาจากการกระทำผิดกฎกติกาการเล่นภายในเกม Cabal Extreme ซึ่งถูกดำเนินการระงับการให้บริการถาวร (แบนไอดี)
ในข้อหาละเมิดกฎลักลอบใช้งานโปรแกรมช่วยเล่น และการกระทำผิดอื่นๆ ทั้งนี้ทางบริษัทผู้ให้บริการเกม ไม่มีนโยบายปลดแบนใดๆ ทั้งสิ้น แก่ไอดีที่กระทำผิดทั้งหมด

กฎกติกาการเล่นภายในเกม Cabal Extreme
https://cabal.exe.in.th/news/Terms-of-use

 

รายชื่อไอดีที่ถูกแบนและไอดีซีรีย์ที่มีการใช้งานโปรแกรมช่วยเล่น

0011**mon chut**an30 ib**n3 omel**yo5 tiei**vw13
01**a1 cle**rly ib**n4 onew**321 tiei**vw14
0640**4198 com**g01 ibi**b1 ong**ggg tiei**vw15
0640**4199 com**g02 ibi**b10 ong**ggg tiei**vw16
0640**5428 com**g03 ibi**b11 only**p010 tiei**vw17
0640**5444 cov**ass ibi**b12 only**p03 tiei**vw18
0640**8837 cpf**93 ibi**b13 only**p04 tiei**vw19
0640**8888 crea**ion ibi**b14 only**p06 tiei**vw2
0803**7419 dadzap**ycabal ibi**b2 only**p07 tiei**vw20
0835**9727 dar**s77 ibi**b3 only**p08 tiei**vw21
0842**2444 de**11 ibi**b4 only**p09 tiei**vw22
08432**95833 De**51 ibi**b5 ooar**yoo tiei**vw23
0855**3253 Dee**222 ibi**b6 OoBl**eoO tiei**vw24
0855**3255 Dee**999 ibi**b7 oogl**ioo tiei**vw25
0917**8481 dee**6b ibi**b8 oogold**jetoo tiei**vw26
0953**7015 deeto**i4400 ibi**b9 OoGu**eroO tiei**vw27
0966**9314 dez**kks idA**ist oola**soo tiei**vw28
0966**9333 dgd**df3 idyut**op01 ooluc**er1oo tiei**vw29
0969**0341 dio**an idyut**op05 OoLuc**eroO tiei**vw3
0969**0342 dnetcrd**za2020 idyut**op06 OoOrde**enyoO tiei**vw30
10**Pa dok**kzs imeen**00001 oosn**eroo tiei**vw4
10cer**inly doode**a1208 imeen**00002 oowi**rdoo tiei**vw4
11ch**rman dwo**ya7 imeen**00003 oox**12 tiei**vw5
12**na dxn**bg1 ipho**e001 oo**n3 tiei**vw7
125**Na dxnd**g10 ipho**e002 opn**hg tiei**vw8
12**Ma dxnd**g11 jaka**ica op**hh tiei**vw9
12ce**er12 dxnd**g12 jem**ls1 orde**eny titi**a40
12**ww dxnd**g13 jemo**s10 otp**xx too**in
14**He dxnd**g14 jemo**s11 oxg**e23 too**e01
191**191 dxnd**g15 jemo**s12 pach**ng36 toovi**ge01
1sa**t6 dxnd**g16 jemo**s13 pand**i20 tope**c01
320**DA dxnd**g17 jemo**s14 pangpo**noy123 toyo**632
3298**okbs dxnd**g18 jemo**s15 pa**16 toyo**633
48vu**okz dxnd**g19 jemo**s16 pa**17 toyo**634
545f**ingw dxn**bg2 jemo**s17 pa**18 tum001**456789
54ch**pion dxnd**g20 jemo**s18 pa**19 twow**986
652**Naa dxnd**g21 jemo**s19 pa**19 Ubto**u01
65va**unka dxnd**g22 jem**ls2 pa**20 ueuj**r14
69**Ge dxnd**g23 jemo**s20 pa**22 ui**oo
69c**nge dxnd**g24 jem**ls3 pa**23 ultr**o01
754**ve dxnd**g25 jem**ls4 pa**24 unde**001
767h**omwa dxnd**g26 jem**ls5 pa**25 unde**002
774**9lo dxnd**g27 jem**ls6 pa**26 unde**003
774g**ogo dxnd**g28 jem**ls7 pa**27 unik**eee
77dda**yyne dxnd**g29 jem**ls8 pa**28 uon**uuu
788**klo dxn**bg3 jem**ls9 pa**29 uop**aw
796**ve dxnd**g30 jet**tss pa**37 uou**uu
7wh**e7 dxn**bg4 jic**tt pa**38 utab**a02
7y**8l dxn**bg5 jiran**1717 pa**39 utan**576
84ch**ese dxn**bg6 jitt**eed pa**40 utan**577
854**ve dxn**bg7 Jiz**px pa**41 utan**578
85h**koi dxn**bg8 jobby**3587 pa**42 uta**a01
874**9lo dxn**bg9 jon**tr pa**43 ve**62
874g**ogo Eaa**11 jon**ees pa**44 vii**8k
888**klo eaa**22 jonh**naas pa**45 voo**xx
88b**21 ea**22 jon**uu pa**46 voo**oz
896**ve ee3**1na jon**hh pa**47 voo**oo
954**ve ee3**as jpo**hg pa**48 vot**ook
974**9lo eeas**a002 juju**nja pa**49 wac**rx
974g**ogo eefe**785 jung**i01 pa**51 Wa**py
98**He ees**12 jwb**k7 pa**52 wajj**lu24
98**GE ekp**10 k3**an pa**53 wajj**lu25
98**ee ek**b9 kak**uji pa**54 wajj**lu26
985**VM emc**bk kamo**001 pa**55 Warat**2404
985**aa eof**c13 kamo**410 pa**56 warra**an34
986**en eof**c14 kas**an pa**57 wasa**5820
988**klo eof**c15 keen**t88 pa**58 wasa**5823
98civ**lian eof**c19 ken**ed2 pa**59 watch**an16
98**td eof**c20 ken**ed3 pa**60 weer**e01
996**ve esport**est01 ken**ed4 pa**61 wehq**tj1
99N**91 esu**npp ken**ed5 pa**62 wehq**tj10
a1**2 ewe**oi kenn**ha25 pa**63 wehq**tj11
aaa**21 Faa**411 ki**ss pa**64 wehq**tj12
aaa**21 Faa**452 kits**sai pa**65 wehq**tj13
acab**0003 fcqf**y10 kitti**rn40 pa**66 wehq**tj14
acab**0004 fcq**vy9 Kitti**k1515 pa**67 wehq**tj15
acab**0005 fet**k55 komk**n01 pa**68 wehq**tj16
acab**0006 fik**ook korn**k001 pari**n34 wehq**tj17
acab**0007 fing**lick krikr**5488 Pawee**1210 wehq**tj18
acab**0008 fje**gu9 krikr**5489 Pawi**0203 wehq**tj19
acab**336 fjrh**ag1 krit**u17 pe**01 wehq**tj2
adama**er141 fjrh**ag10 krit**wat1 pemi**1329 wehq**tj20
adama**er779 fjrh**ag11 kron**e01 Pharita**rn2707 wehq**tj21
adu**ang fjrh**ag12 kro**a01 pho**iki wehq**tj21
ae**am fjrh**ag13 kubk**kiki phoo**i001 wehq**tj22
aen**n99 fjrh**ag14 kuma**ruk1 phusi**s221 wehq**tj22
ageo**998 fjrh**ag15 kum**oow ph**un wehq**tj23
ageo**999 fjrh**ag16 kuna**ja02 pich**r37 wehq**tj23
ajik**002 fjrh**ag17 kun**axy pic**a41 wehq**tj24
aka**23 fjrh**ag18 lav**w01 pier**a114 wehq**tj24
aka**24 fjrh**ag19 laza**p01 pimt**1993 wehq**tj25
akkb**nu1 fjrh**ag2 lbm**ri5 pir**a01 wehq**tj25
akkb**nu10 fjrh**ag20 leemi**eam06 piss**u789 wehq**tj26
akkb**nu11 fjrh**ag21 lewl**001 pit**neg wehq**tj26
akkb**nu12 fjrh**ag22 lime**dyil pi**ut wehq**tj27
akkb**nu13 fjrh**ag23 little**ex1211 pi**yy wehq**tj27
akkb**nu14 fjrh**ag24 little**ex1212 pkt**34 wehq**tj28
akkb**nu15 fjrh**ag25 little**ex1213 pl**hw wehq**tj28
akkb**nu16 fjrh**ag26 little**ex1214 playc**al01 wehq**tj29
akkb**nu17 fjrh**ag27 little**ex1215 playc**al02 wehq**tj29
akkb**nu18 fjrh**ag28 little**ex1216 playc**al03 wehq**tj3
akkb**nu19 fjrh**ag29 little**ex1217 playc**al04 wehq**tj30
akkb**nu2 fjrh**ag3 little**ex1218 playc**al05 wehq**tj30
akkb**nu20 fjrh**ag30 little**ex1219 playc**al06 wehq**tj4
akkb**nu21 fjrh**ag4 little**ex1220 playc**al07 wehq**tj5
akkb**nu22 fjrh**ag5 llov**l001 playc**al08 wehq**tj6
akkb**nu23 fjrh**ag6 llov**l002 playc**al09 wehq**tj7
akkb**nu24 fjrh**ag7 lock**nee playc**al11 wehq**tj8
akkb**nu25 fjrh**ag8 lo**35 playc**al12 wehq**tj9
akkb**nu26 fjrh**ag9 lom**k55 pock**op03 win**903
akkb**nu27 fki**12 lon**m5 poj**hh wiy**at1
akkb**nu28 fki**13 loveca**bring poj**jj wlt**h90
akkb**nu29 fki**14 lov**005 pol**843 wnfo**f12
akkb**nu3 fki**15 lov**006 pol**844 wnfo**f13
akkb**nu30 Fogo**877 lov**008 pol**845 wnfo**f14
akkb**nu4 fon**az lowl**001 polo**4458 woo**ba9
akkb**nu5 food**de01 lowl**002 pom**mw xcd**y28
akkb**nu6 food**de02 ma**ye po**mm xcd**y29
akkb**nu7 food**ma02 mags**uq4 pom**ooo xerx**sdo
akkb**nu8 food**ma03 mal**ch1 pom**rr xjbw**l11
akkb**nu9 food**ma04 mart**rtg po**nx xkp**ai1
ama**axx food**ma05 masa**o10 pon**yyy xkpt**i10
amn**on fszi**h19 max**bb pon**iii xkpt**i11
amok**001 fsz**uh2 max**jkj pon**uug xkpt**i12
amok**002 fszi**h20 max**xm pon**yyy xkpt**i13
amok**003 fszi**h21 max**xtt pon**hh xkpt**i14
amp**r01 fszi**h22 max**rr pon**hz xkpt**i15
an**d3 fszi**h23 max**pp pon**hh xkpt**i16
an**d4 fszi**h24 mee**3c po**kz xkpt**i17
appl**azi fszi**h25 men**kea pow**ui xkpt**i18
Aree**0110 fszi**h26 mer**za pp3p34p**4p344mp xkpt**i19
arkara**airod ftnp**aa11 mfe**lm1 pran**l43 xkp**ai2
arman**case ftnp**aa12 mick**ckz prap**001 xkpt**i20
armm**lade ftnp**aa13 milin**blue prap**002 xkpt**i21
artt**aat3 ftnp**aa14 mim**01 prap**003 xkpt**i22
Aumna**1812 ftnp**aa15 mix**xxx prem**da32 xkpt**i23
baba**191 ftnp**aa16 mo**yy pukk**0001 xkpt**i24
bab**ag ftnp**aa17 mom**yyy pup**vz xkpt**i25
bana**858 ftnp**aa18 mon**yf pwk**t40 xkpt**i26
banb**7481 ftnp**aa19 mp**yy Qab**65 xkpt**i27
banb**7482 ftnp**aa20 mqcc**ch1 qwe**ok xkpt**i28
banb**7483 ftnp**aa21 mqcc**ch10 radedn**side3 xkpt**i29
banb**7484 ftnp**aa22 mqcc**ch11 Rari**2602 xkp**ai3
banb**7485 ftnp**aa23 mqcc**ch12 rau**c3 xkpt**i30
bank**912 ftnp**aa24 mqcc**ch13 red**64 xkp**ai4
bas**enc ftnp**aa25 mqcc**ch14 Riuh**sah xkp**ai5
bbtf**m095 ftnp**aa26 mqcc**ch15 rook**0001 xkp**ai6
beam**ok29 ftnp**aa27 mqcc**ch16 rtt**tt xkp**ai7
bed**e01 ftnp**aa28 mqcc**ch17 rzb**jsa xkp**ai8
beel**p26 ftnp**aa29 mqcc**ch18 saga**x12 xkp**ai9
beel**p27 ftnp**aa30 mqcc**ch19 saga**x13 xrira**p258
be**9x fuel**ject mqcc**ch2 saga**x14 xth**w1
beh4**ior ga**za mqcc**ch20 saga**x15 yah**a01
bel**eve gani**9965 mqcc**ch21 saga**x16 yah**8km
beng**akr5 Ge**54 mqcc**ch22 saga**x17 yfzu**qk1
ben**t66 gee**22 mqcc**ch23 saga**x18 yfzu**qk10
bes**des geera**da31 mqcc**ch24 saga**x19 yfzu**qk11
besi**yo01 gek**m99 mqcc**ch25 saga**x20 yfzu**qk12
bes**e11 ger**r31 mqcc**ch26 saga**x21 yfzu**qk13
be**21 ghh**n2 mqcc**ch27 saga**x22 yfzu**qk14
bitc**nx1 gis**6n mqcc**ch28 saga**x23 yfzu**qk15
bitc**nx2 gogog**4563 mqcc**ch29 saga**x25 yfzu**qk16
bitc**nx3 golfz**a003 mqcc**ch3 saich**0230 yfzu**qk17
bitc**nx4 gon**yy mqcc**ch30 sao**oti yfzu**qk18
bitc**nx5 good**yy01 mqcc**ch4 sas**g01 yfzu**qk19
blac**ife good**il01 mqcc**ch5 sas**g02 yfzu**qk2
boba**na01 guja**4433 mqcc**ch6 sdf**f3 yfzu**qk20
bon**a01 gxm**ody mqcc**ch7 sf**g3 yfzu**qk21
bonz**y01 gxze**ef1 mqcc**ch8 simz**d01 yfzu**qk22
boo**tzl gxze**ef10 mqcc**ch9 sin**ive yfzu**qk23
boo**is gxze**ef11 muha**ad89 sings**ga42 yfzu**qk24
boon**hup gxze**ef12 myco**rsmn sixt**nas yfzu**qk25
boo**oo gxze**ef13 nac**r03 siys**ypo yfzu**qk26
boo**oom gxze**ef14 nanta**ch38 slee**oor yfzu**qk27
bor**ow gxze**ef15 nap**t26 somm**0503 yfzu**qk28
boyc**vn1 gxze**ef16 nap**t6 som**99 yfzu**qk29
boyc**vn10 gxze**ef17 na**5e Soms**0730 yfzu**qk3
boyc**vn11 gxze**ef18 Nariss**a1111 sontee**ubpom yfzu**qk30
boyc**vn12 gxze**ef19 Narut**1402 sse**11 yfzu**qk4
boyc**vn13 gxze**ef2 Natcha**rn2706 sucha**dee21 yfzu**qk5
boyc**vn14 gxze**ef20 Nattha**n1707 suc**ii yfzu**qk6
boyc**vn15 gxze**ef21 nav**cz Sudka**2212 yfzu**qk7
boyc**vn16 gxze**ef22 ncqo**m26 sunda**1577 yfzu**qk8
boyc**vn17 gxze**ef23 ncqo**m27 sunde**an35 yfzu**qk9
boyc**vn18 gxze**ef24 ncqo**m28 sun**mak yio**opi
boyc**vn19 gxze**ef25 nec**s02 sun**a13 yiw**775
boyc**vn2 gxze**ef26 nec**s04 sun**000 ynn**e49
boyc**vn20 gxze**ef27 nec**s05 sun**001 yon**yyy
boyc**vn21 gxze**ef28 nec**s06 Suphas**ra1008 yong**xrt
boyc**vn22 gxze**ef29 nec**s10 sura**ll31 yon**mmx
boyc**vn23 gxze**ef3 neo**n77 sura**k32 yoti**a01
boyc**vn24 gxze**ef30 nex**456 sutt**gut yuis**nizz
boyc**vn25 gxze**ef4 nicha**n8613 Syas**677 yul**ww
boyc**vn26 gxze**ef5 nick**ckm sysa**zf1 yun**3x
boyc**vn27 gxze**ef6 nik**uut sysa**zf10 yuri**ngz3
boyc**vn28 gxze**ef7 nik**kze sysa**zf11 yuta**ma01
boyc**vn29 gxze**ef8 ninj**pey sysa**zf12 yuy**g01
boyc**vn3 gxze**ef9 nipa**a35 sysa**zf13 zand**oos
boyc**vn30 han**a01 nnja**zv11 sysa**zf14 zbv**kb3
boyc**vn4 he2**de nnja**zv12 sysa**zf15 zbv**kb8
boyc**vn5 hee**21 nnja**zv13 sysa**zf16 zjm**n3
boyc**vn6 hein**ow01 nnja**zv14 sysa**zf17 zjm**n4
boyc**vn7 hein**ow02 nnja**zv15 sysa**zf18 zjm**n5
boyc**vn8 hihi**004 nnja**zv16 sysa**zf19 zjm**n6
boyc**vn9 hihi**032 nnja**zv17 sysa**zf2 zjm**n7
boy**905 hjlf**en1 nnja**zv18 sysa**zf20 zjzo**xj1
boy**906 hjlf**en10 nnja**zv19 sysa**zf21 zjzo**xj10
boy**911 hjlf**en11 nnja**zv20 sysa**zf22 zjzo**xj11
boy**912 hjlf**en12 nnja**zv21 sysa**zf23 zjzo**xj12
boy**913 hjlf**en13 nnja**zv22 sysa**zf24 zjzo**xj13
brow**t01 hjlf**en14 nnja**zv23 sysa**zf25 zjzo**xj14
bum**otu hjlf**en15 nnja**zv24 sysa**zf26 zjzo**xj15
buya**as33 hjlf**en16 nnja**zv25 sysa**zf27 zjzo**xj16
byby**877 hjlf**en17 nnja**zv26 sysa**zf28 zjzo**xj17
byby**878 hjlf**en18 nnja**zv27 sysa**zf29 zjzo**xj18
byby**879 hjlf**en19 nnja**zv28 sysa**zf3 zjzo**xj19
caa**55 hjlf**en2 nnja**zv29 sysa**zf30 zjzo**xj2
can**o02 hjlf**en20 nnja**zv30 sysa**zf4 zjzo**xj20
can**o03 hjlf**en3 nof**tff sysa**zf5 zjzo**xj21
casa**2010 hjlf**en4 non**onn sysa**zf6 zjzo**xj22
cc**b1 hjlf**en5 noo**nbb sysa**zf7 zjzo**xj23
cem**01 hjlf**en6 noom**tte sysa**zf8 zjzo**xj24
ce**t1 hjlf**en7 noona**9687 sysa**zf9 zjzo**xj25
ce**t2 hjlf**en8 nop**o01 taan**att7 zjzo**xj26
ce**t3 hjlf**en9 no**uo tamm**r19 zjzo**xj27
ce**t4 hoh**h01 nse**52 tanat**n8523 zjzo**xj28
Chali**2812 hon**hh numc**001 tara**ka45 zjzo**xj29
chama**an20 hono**002 num**i01 teer**aam8 zjzo**xj3
Chanar**ee1901 hoyh**4783 nuwb**k18 tee**a17 zjzo**xj30
Chanis**ra1612 hoyh**4784 oj**jj Thanatc**ya0304 zjzo**xj4
chat**n66 hoyh**4785 ojo**jj theon**ext01 zjzo**xj5
chlk**kor4 hud**dee ola**y01 thetw**ee01 zjzo**xj6
cho**e25 huo**ic omel**yo1 tiei**vw1 zjzo**xj7
chot**a05 hyp**oe omel**yo2 tiei**vw10 zjzo**xj8
Choti**1706 ib**n1 omel**yo3 tiei**vw11 zjzo**xj9
chu**dz ib**n2 omel**yo4 tiei**vw12 zuze**za01